СЕМ призова медиите да не насаждат паника

Медийният регулатор апелира за високи професионални стандарти и етика, особено по отношение на личната неприкосновеност на гражданите и тяхното здравословно състояние.