„Ледени викинги“ дебютира по VIASAT EXPLORE

Новата поредица „Ледени викинги“ дебютира по VIASAT EXPLORE на 11 февруари.