Европа отвисоко с премиера по National Geographic тази неделя

Вторият сезон представя някои от най-колоритните европейски традиции, велики инженерни постижения и природни чудеса.